The dark mountain : what kind of secret is worth a lifetime of betrayals?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Catherine Jinks

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1741149951

Ký hiệu phân loại: A823.3

Thông tin xuất bản: Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin, 2008.

Mô tả vật lý: 471 p. ; 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 87579

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH