Liberalism, surveillance, and resistance : Indigenous communities in Western Canada, 1877-1927

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Keith D Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1897425392

ISBN-13: 978-1897425398

Ký hiệu phân loại: 971.100497 *British Columbia

Thông tin xuất bản: Edmonton : AU Press, 2009.

Mô tả vật lý: xi, 324 p. : , ill., maps, ports. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 87675

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH