200 best jobs for introverts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781593574772

Ký hiệu phân loại: 331.7020973

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :JIST Pub., 2008,

Mô tả vật lý: xi, 420 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Introverts -- Employment ; United States.; Introverts -- Vocational guidance ; United States.; Job hunting -- United States.; Occupations -- Classification. ; United States; Vocational qualifications -- United States.

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH