Cherry Ames, jungle nurse

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Helen Wells

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0826104335

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York, NY : Grosset & Dunlap, 2007.

Mô tả vật lý: 212p.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87682

When her friend Bob "the millionaire intern" Barton offers Cherry Ames a temporary assignment to help establish a health clinic in a small village in Kenya, she sees it as a once-in-a-lifetime opportunity, but soon realizes that something is amiss.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH