Tashi and the phoenix

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna Fienberg, Barbara Fienberg, Kim Gamble

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1741754742

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: East Melbourne, Vic. : Allen and Unwin, 2008.

Mô tả vật lý: 60 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87769

Uncle Tiki Pu has put Tashi's family at risk by boasting to the Warlord that he has captured the most dazzling creature in the world. Now the Warlord wants to see it, or else...And princess Sarashina has sent a letter to Tashi because her sister must marry the cruel and sneaky Khan. Can Tashi make the Emporer see what Khan is planning? Good thing Tashi always has a clever idea and something useful in his pocket.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH