The wordwatcher's guide to good writing & grammar

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0898794366

Ký hiệu phân loại: 428

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio :Writer's Digest Books , 1990, 1st ed.

Mô tả vật lý: 296 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


English language -- Usage ; Dictionaries.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn