Kỹ thuật nối mạng trên Windows.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.68

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 686 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Kỹ thuật nối mạng, Microsoft Windows (Tệp máy tính),

DÃY KỆ
2B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 004.68
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH