SOS at midnight

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walker A Tompkins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0879055006

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Santa Barbara [Calif.] Sagamore Books, 1971.

Mô tả vật lý: 223 p. , 21 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87909

A high school senior uses his knowledge of ham radio to save his life and that of a friend and to break up a ring of gangsters.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH