The rest of her life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laura Moriarty

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1741752380

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin, 2007.

Mô tả vật lý: 306 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87975

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH