The thirteenth tale : a novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Diane Setterfield

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0743298020

ISBN-13: 978-0743298025

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Atria Books, 2006.

Mô tả vật lý: 406 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87983

When her health begins failing, the mysterious author Vida Winter decides to let Margaret Lea, a biographer, write the truth about her life, but Margaret needs to verify the facts since Vida has a history of telling outlandish tales.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH