Mapping Hacks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Schuyler Erle, Rich Gibson, Jo Walsh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596007035

Ký hiệu phân loại: 526 Mathematical geography

Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly, 2005

Mô tả vật lý: 564 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 8799


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH