Từ điển khoa học công nghệ Anh - Việt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 603

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 935 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Khoa học công nghệ -- Từ điển,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  603
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
Cuốn này đang trưng bày tại:
Góc thư giãn
Dãy kệ:1A -Thư viện Quận 9


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn