More book lust : recommended reading for every mood, moment, and reason

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nancy Pearl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1570614350

Ký hiệu phân loại: 011 Bibliographies

Thông tin xuất bản: Seattle : [Berkeley, Calif.] : Sasquatch Books ; Distributed by Publishers Group West, 2005

Mô tả vật lý: xv, 286 p. ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 88040

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH