Let the great world spin : a novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Colum McCann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1400063736

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Random House, 2009

Mô tả vật lý: 349 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 88077

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH