For better, for worse

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jennifer Baker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0590463144

ISBN-13: 978-0590463140

Ký hiệu phân loại: 301.4272042 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: New York : Scholastic, 1993.

Mô tả vật lý: 295 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 88079

Julie and Matt, who eloped at age eighteen, face the first major test of their marriage.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH