The Writer's Digest flip dictionary

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barbara Ann Kipfer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0898799767

ISBN-13: 978-0898799767

Ký hiệu phân loại: 423 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Writer's Digest Books , 2000

Mô tả vật lý: 693 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 88097

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH