Nguyên lý các hệ và cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức . Tập 3- Các hệ cơ sở tri thức
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 429 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Các hệ cơ sở dữ liệu tri thức-- Mô hình dữ liệu (Máy tính)-- Ngôn ngữ vấn tin (Máy tính)-- Nguyên lý các hệ cơ sở tri thức-- Nguyên lý các hệ CSDL-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Sai Gon Campus
2C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.740


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH