Writing fantasy & science fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lisa Tuttle

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-10: 0713672447

Ký hiệu phân loại: 808.3876 Rhetoric of fiction

Thông tin xuất bản: London : A & C Black, 2005

Mô tả vật lý: 185 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 88108

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH