Sherlock Holmes for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David A Crowder, Steven Doyle

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-10: 0470484446

ISBN-13: 978-0470484449

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2010.

Mô tả vật lý: xviii, 360 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 88110

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH