The boys from Siam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Austin Connolly

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 030014184X

ISBN-10: 0300141858

ISBN-13: 978-0300141849

ISBN-13: 978-0300141856

Ký hiệu phân loại: 822.92 English drama

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press , 2008

Mô tả vật lý: xxii, 119 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 88138

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH