Concept research in food product design and development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Howard R Moskowitz, Sebastiano Porretta, Matthias Silcher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0813824249

Ký hiệu phân loại: 664.072 Sensory evaluation of food

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa : Blackwell, 2005

Mô tả vật lý: xii, 597 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 88198

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH