Dangerous Davies and the lonely heart

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leslie Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0434004413

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: London : Heinemann, 1998

Mô tả vật lý: 278 p. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 88302

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH