A companion to science fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Seed

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405112182

Ký hiệu phân loại: 809.3 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản: Malden, Mass. ; Oxford : Blackwell Pub., 2005

Mô tả vật lý: xvi, 612 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 88385

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH