Gordon Ramsay's great British pub food

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780007289820

Ký hiệu phân loại: 641.5941

Thông tin xuất bản: London :HarperCollins, 2009,

Mô tả vật lý: 256 p. : , chiefly col. ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Bars (Drinking establishments) -- Great Britain.; Cooking, British -- Pictorial works.; Cooking, British.-

DÃY KỆ
Chưa có video
1


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH