Sổ tay từ ngữ phong tục tập quán về việc sinh, việc cưới, việc tang, việc giỗ người Kinh Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ngô Văn Ban,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045003336

Ký hiệu phân loại: 390.09597 Customs, etiquette, folklore

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa Thông tin, 2013,

Mô tả vật lý: 517tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 390.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH