Microsoft Access 2000 lập trình và ứng dụng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.7565

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1079 tr. ; , 15 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Microsoft Access,

DÃY KỆ
2C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.756
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn