802.11 Wireless Network Site Surveying and Installation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce E Alexander

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1587051648

Ký hiệu phân loại: 004.68 Local-area networks

Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco, 2004

Mô tả vật lý: 456 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8861


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH