IP Telephony Self-Study : Cisco QOS Exam Certification Guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587201240

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Cisco, 2004, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 768 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 8868
1. Internet telephony
  - Examinations ; Study guides.1. Internet telephony
  - Examinations
2. Study guides.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH