Giáo dục quốc phòng-an ninh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 355.007 Education and related topics

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2013, Ấn bản lần 2

Mô tả vật lý: 220tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Giáo dục quân sự -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 11
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Sai Gon Campus
4E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 355.007


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH