Hướng dẫn giải bài tập. Phần 1- Đại số tuyến tính
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.5 Linear algebra

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2003,

Mô tả vật lý: 165tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:


Đại số tuyến tính-- Toán học -- Đại số ; Bài tập

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 512.500


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH