Lý thuyết ô tô: T.2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Khoa cơ khí, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Trường Cao Đẳng Cộng Đồng, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH