Từng bước khám phá an ninh mạng.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động-Xã hội, 2009, In lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 277 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


An ninh mạng; An toàn dữ liệu; Cơ sở dữ liệu ; Bảo mật ;; Mạng máy tính ; Bảo vệ dữ liệu;

DÃY KỆ
3F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2B
*Ký hiệu xếp giá:  005.800
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn