Xã hội học : Đề cương bài giảng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2003,

Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Xã hội học-- Xã hội học -- Học tập và giảng dạy

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH