Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng : Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 324.2597 Political parties

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị quốc gia, 2011,

Mô tả vật lý: 183 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Đảng Cộng sản Việt Nam -- Văn kiện

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 324.259


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH