Grammar and language workbook. Grade 12

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0028183126

Ký hiệu phân loại: 428.2 Grammar-Prescriptive Approach--Standard English usage

Thông tin xuất bản: New York : Glencoe McGraw-Hill, 2002

Mô tả vật lý: 348 p ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 89026

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH