Chi tiết máy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.815 Machine design

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Máy, Chi tiết-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH