Quản lý xây dựng : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.068 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2005, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Quản lý xây dựng - Quản lý đô thịChương II: Quản lý đất xây dựngChương III: Một số vấn đề về quản lý sản xuất - Kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựngChương IV: Hạch toán kinh tế trong xây dựng.

Quản lý đô thị-- Quản lý xây dựng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH