Phương pháp thí nghiệm đất xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2002

Mô tả vật lý: 52 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 8996

TCXD 80 : 1980 Đất cho xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnhTCXD 174:1989 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnhTCXD 74 : 1987 Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lí thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH