Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 254:2001
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 42 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


1. Quy định chung2. Thuật ngữ và khái niệm3. Tiêu chuẩn trích dẫn4. Thiết bị cốp pha trượt5. Chuẩn bị thi công bằng cốp pha trượt6. Thi công bằng cốp pha trượt7. Tháo dỡ thiết bị cốp pha trượt8. An toàn thi công9. Kiểm tra và nghiệm thu.

Công trình bê tông cốt thép toàn khối-- Tiêu chuẩn xây dựng -- Việt Nam-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH