Walt Disney World and Orlando for dummies 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laura Lea Miller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470043490

ISBN-13: 978-0470043493

Ký hiệu phân loại: 917.59240464 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2007.

Mô tả vật lý: 388 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 89992

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH