Từ điển thuật ngữ chứng khoán
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.63203 Investment

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bộ Tài Chính, 1998,

Mô tả vật lý: 292 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chứng khoán, Thuật ngữ - Từ điển-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 332.632


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH