Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2002

Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9005

1.QCXDVN 01 : 2002 -Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo ngườii tàn tật tiếp cận sử dụng2.TCXDVN 264 : 2002 -Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng3.TCXDVN 265 : 2002 -Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp nhận4.TCXDVN 266 : 2002 -Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng5.TCXD 288 : 1998 -Lối đi cho người btàn tật trong công trình.
* Phần 1.Lối đi cho người dùng xe lăn - Yêu cầu thiết kế.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH