Các bảng tra để tính toán bản đàn hồi hình chữ nhật
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.252 Loads, stresses, strains

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

ID: 9006
Các kiểu bản:1.Bản không có gối tựa theo các cạnh2.Bản tựa hoặc ngám 1 cạnh3.Bản tựa hoặc ngàm 2 cạnh4.Bản tựa hoặc ngàm 3 cạnh5.Bản tựa hoặc ngàm 4 cạnhCác dải vô hạnCác dải bán vô hạn.
1. Bản đàn hồi hình chữ nhật
  - Tính toán ; Các bảng tra1. Bản đàn hồi hình chữ nhật
  - Tính toán
2. Các bảng tra
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.252


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH