Tiêu chuẩn thiết bị chữa cháy : Tiêu chuẩn xây dựng VN

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2003

Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9015

TCVN 6379 : 1998 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 5738 : 2001 Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 7026 : 2002 Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạoTCVN 7027 : 2002 Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy - Tính năng và cấu tạo.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH