Tiêu chuẩn gạch ốp lát : Tiêu chuẩn Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2003

Mô tả vật lý: 38 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9017

 TCVN 6883 : 2001 Gạch gốm ốp lát - Gạch Granít - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 6884 : 2001 Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 6885 : 2001 Gạch gốm ốp lát - Xác định độ chịu mài mòn sâu cho gạch không phủ menTCVN 6927 : 2001 Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng - Thạch anhTCVN 7132 : 2002 Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, Phân loại, Đặc tính kỹ thuật và ghi nhãnTCVN 7133 : 2002 Gạch gốm ốp lát, Nhóm BIIb (6% <
  E <
  10%) - Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 7134 : 2002 Gạch gốm ốp lát, Nhóm BIII (E>
  10%) - Yêu cầu kỹ thuật.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH