Bãi chôn lấp chất thải rắn tiêu chuẩn thiết kế : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXDVN 261:2001

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2002

Mô tả vật lý: 20 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9023

1. Phạm vi áp dụng2. Tiêu chuẩn trích dẫn3. Quy định chung4. Yêu cầu khu đất xây dựng và tổng mặt bằng5. Nội dung công trình và giải pháp thiết kế.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH