Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép : Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 267:2002
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 32 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


1. Phạm vi áp dụng2. Tiêu chuẩn trích dẫn3. Định nghĩa thuật ngữ4. Lưới thép hàn5. Thiết kế sử dụng lưới thép hàn6. Thi công lắp đặt và nghiệm thu lưới thép hàn.

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép -- Tiêu chuẩn kỹ thuật-- Tiêu chuẩn xây dựng -- Việt Nam-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH