Tiêu chuẩn xi măng : Tiêu chuẩn Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2003

Mô tả vật lý: 64 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9031

TCVN 4787 : 2001 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thửTCVN 6820 : 2001 Xi măng Pooclăng chứa Bari - Phương pháp phân tích hóa họcTCVN 6882 : 2001 Phụ gia khoáng cho xi măngTCVN 7024 : 2002 Clanhke xi măng Pooclăng thương phẩmTCXDVN 284 : 2002 Định lượng các khoáng cơ bản trong Clanhke xi măng Pooclăng bằng nhiễu xạ tia X - Phương pháp chuẩn trongTCXDVN 283 : 2002 Tiêu chuẩn Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng Amiăng - Xi măngTCXDVN 167 : 2002 Xi măng để sản xuất tấm sóng Amiăng - Xi măngTCXDVN 282 : 2002 Không khí vùng làm việc - Tiêu chuẩn bụi và chất ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất các sản phẩm Amiăng Xi măngTCVN 7062 : 2002 Giấy bao Xi măng.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH