Arnold : the education of a bodybuilder

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas Kent Hall, Arnold Schwarzenegger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 067122879X

ISBN-10: 0671797484

Ký hiệu phân loại: 646.75 Care of physique and form

Thông tin xuất bản: New York : Simon and Schuster, 1977

Mô tả vật lý: 256 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 90327

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH