Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc barét tường trong đất và neo trong đất
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc baretChương II: Chỉ dẫn thiết kế và thi công tường trong đấtChương III: Chỉ dẫn thiết kế và thi công neo trong đất.

Cọc barét tường trong đất -- Chỉ dẫn thiết kế và thi công; Neo trong đất -- Chỉ dẫn thiết kế và thi công

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.154


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH